Úradné hodiny v kancelárii farského úradu

Pondelok:16.00 h – 17.00 h
Streda:16.00 h – 17.00 h
Piatok:16.00 h – 17.00 h

(Okrem cirkevných prikázaných sviatkov a dní pracovného voľna.)

–> Kontakt