Naša farnosť sa nachádza v mestkej časti Bratislava-Rača, na východnom úpätí Malých Karpát. Rača bola do roku 1946 samostatnou obcou známou pod menom Račišdorf. Rača má veľmi významné a bohaté vinohradnícke tradície, od 18. stor. ju charakterizuje červené víno Frankovka.

Na území farnosti sa nachádzajú veľmi vzácne architektonické pamiatky. Najvýznamnejšou z nich je katolícky farský kostol, ktorý sa spomína už v roku 1306 a budova fary, ktorá je situovaná pri kostole.

V Rači pôsobili významné osobnosti v úlohe správcov farnosti. Bol to najmä slovenský rodoľub Móric Alster, František Víťazoslav Sasinek, Vojtech Rudroff a iní.