Farnosť

Naša farnosť sa nachádza v mestkej časti Bratislava-Rača, na východnom úpätí Malých Karpát. Rača bola do roku 1946 samostatnou obcou známou pod menom Račišdorf.

Rača má veľmi významné a bohaté vinohradnícke tradície, od 18. stor. ju charakterizuje červené víno Frankovka.

Na území farnosti sa nachádzajú veľmi vzácne architektonické pamiatky. Najvýznamnejšou z nich je katolícky farský kostol , ktorý sa spomína už v roku 1306 a budova fary, ktorá je situovaná pri kostole.

V Rači sa pôsobili významné osobností v úlohe správcov farnosti. Bol to najmä slovenský rodoľub Alster Móric, Frantisek Víťazoslav Sasinek, Vojtech Rudroff a iní.