Bohoslužby

Poriadok svätých omší cez týždeň

Sväté omše na prikázané sviatky a pontifikálne sväté omše sú vopred oznamované vo farských oznamoch.